Når noen som er oss kjær går bort, kan det synes tungt
å løse praktiske anliggender rundt alt som må ordnes.
Vi vet en del om hvordan sorgen fortoner seg,
og hvordan vi best kan hjelpe til i en vanskelig tid.

Hva vi kan hjelpe til med

Samtale med pårørende
Syning, båreandakt og svøping
Bestille tid for bruk av seremonirom, kirke eller kapell
Annonsering i aviser og på nett
Avtale med prest, trossamfunn, kirkeverge og øvrige som er nødvendig å kontakte
Salmeprogram og trykking
Blomster og dekor
Valg av solist, vokal eller instrumental

Tilretteleggelse av, og deltagelse i seremonirom, kirke eller kapell
Dokumenter til offentlige instanser, tingrett og øvrige

Minnesamvær etter seremonien
Valg av gravsted eller minnelund
Gravmonument og inskripsjon

 


Ved kremasjon er standard hvit urne inkludert.

Standard klassisk urne

Vår samarbeidspartner vedrørende gravstein er Sæthre Sten

Vi bistår og veileder gjennom hele prosessen,
og ordner alt det praktiske som er nødvendig.