Når noen som er oss kjær går bort, kan det synes tungt
å løse praktiske anliggender rundt alt som må ordnes.
Vi vet en del om hvordan sorgen fortoner seg,
og hvordan vi best kan hjelpe til i en vanskelig tid.

Hva vi kan hjelpe til med

 

 • Samtale med pårørende
 • Båreandakt og svøping
 • Bestille tid for bruk av seremonirom, kirke eller kapell
 • Annonsering i aviser
 • Avtale med prest, trossamfunn, kirkeverge og øvrige som er nødvendig å kontakte
 • Salmeprogram og trykking
 • Blomster og dekor
 • Tilretteleggelse av, og deltagelse i seremonirom, kirke eller kapell
 • Dokumenter til offentlige instanser, tingrett.
 • Minnesamvær
 • Gravmonument og inskripsjon
Vår samarbeidspartner vedrørende gravstein er Sæthre Sten
Et utvalg av gravstein

Vi bistår og veileder gjennom hele prosessen,
og ordner alt det praktiske som er nødvendig.