Prisoversikt for gravferd i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester jf §16

Gjeldende opplysninger innen Bergen kommune 2020

                   
           
Minimum Maksimum

1. Kiste inkludert svøp
kr. 6 500,- * kr. 34 500,- *
2. Stell og nedlegg i kiste kr. 1 460,-

kr.  3 175,-

3. Transport, fra dødssted til seremonisted

kr. 1 810,- *

kr. 5 550,- *

4. Øvrig transport

kr. 2 075,- kr. 2 750,- 

5. Seremoni, assistanse

kr. 1 950,-

kr. 5 850,-

6. Utstyr til seremonirom

kr.   0,-  kr. 2 550,- 

7. Program 50 eksemplarer

kr. 1 130,- * ferdig trykk, sort/hvitt kr. 2 475,- * eget foto, farge

8. Kistedekorasjon

kr.  125,-  *  roser kr. 6 000,- *

9. Dødsannonse i Bergens Tidende, 75 mm

kr. 1 501,- * kr. 1 501,- *

10. Tilrettelegging

kr. 1 100,-  kr. 4 300,- 

11. Byråets avgiftpliktige honorar, andel adm. kostn.

kr. 1 020,- * kr. 1 210,- *

12. Byråets avgiftsfrie honorar

kr. 2 750,-  kr. 5 850,-

13. Melding av dokumenter

inkludert i honorar

inkludert i honorar

Totalsum iht oppsett for gravferd

kr. 21 421,- kr. 75 711,-


* Oppgitte priser er inklusiv merverdiavgift.

Hertil kommer eventuelle kommunale avgifter,  utgifter minnesamvær, solistinnslag, mer blomster, gravstein og andre valg utover det som er oppgitt.

I forbindelse med samtale med pårørende vil vi utarbeide et konkret prisoverslag i lys av familiens ønsker.

Honorarene
Byråets honorarer omfatter konferanse på vårt kontor eller i hjemmet i arbeidstid, ettermiddag og kveldstid, hverdag eller helligdag.
Det inkluderer også søknad ved offentlig stønad, informasjon om dødsattest, behandling til tingrett/arv mm.
Omkostninger er belagt med moms eller fritatt ifølge forskriften.

Gravferdsstønad
Stønad ved gravferd og båretransport gis etter egne kriterier. Se informasjonssiden.
Stønad ved gravferd. Behovsprøvd gravferdsstønad søknad sendes til NAV. Det kan gis opptil kr. 24 734,-  til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Bjørgvin Begravelsesbyrå er behjelpelig med utfylling av skjema og foretar etter fullmakt fra pårørende innhenting av nødvendig dokumentasjon

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport
minus egenandel kr. 2 473,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Prisliste 2020

Produkt Salgspris
Balsamering, lett   4 550,-
Balsamering, komplett (Haukeland sykehus)   6 000,-
Barnekiste 60 cm, hvit med utstyr   3 390,-
Barnekiste 70 cm, hvit med utstyr   3 750,-
Bilderedigering      350,-
Byråets avg pl honorar, liten seremoni   1 020,-
Byråets avg pl honorar, stor seremoni   1 210,-
Byråets avg frie honorar, liten seremoni   2 750,-
Byråets avg frie honorar, stor seremoni   5 850,- 
Bårebil   1 950,-
Bårebukett uten sløyfe fra      450,-
Bårebukett med sløyfe fra      750,-
Båredekorasjon, liten fra   2 750,-
Båredekorasjon, vanlig fra   3 850,-
Båredekorasjon, stor fra   5 650,-
Dødsannonse Bergens Tidende, 75 mm   1 501,-
Dødsannonse Bergensavisen,   75 mm   1 347,-
Enkel rose       35,- 
Fjerning av pacemaker (Haukeland sykehus)      400,-
Flylem til standard kiste ved flytransport   2 900,-
Flypose, utvendig kiste, godkjent ved forsendelse i Norden  12 300,-
Flytrekk, standard    2 900,-

Gravstein, ny eller navnetilføyelse.
Egen faktura fra steinleverandør.

        0,-
Kapell, leie kapell i Bergen, innenbys beboer, kommunal avg     1 408,-
Kapell, leie kapell i Bergen, utenbys beboer, kommunal avg     2 817,-
Kiste, enkel, natur     6 500,-
Kiste, enkel, hvit, heltre furu     7 835,-
Kiste, klassisk, hvit, heltre furu     9 150,-
Kiste, Elegant, hvit med perlebord   10 650,-
Kiste, Mahogny utførelse   13 750,-
Kiste, Elegant sortlakkert   12 500,-
Kiste, Mørk eik utførelse   13 750,-
Kiste, foliert eik     8 850,-
Kiste, Ornament, hvitmalt med utskåret dekor   12 250,-
Kiste, Continental utførelse   34 500,-
Kiste, klassisk natur, klarlakkert furu    9 350,-
Kister øvrige etter utvalg leverandør, pris på forespørsel
Kondolanseprotokoll       500,-
Krans, liten med sløyfe, fra     1 450,-
Krans, medium med sløyfe, fra     1 850,-
Krans, stor med sløyfe, fra     2 450,-
Kremasjonsavgift, innbyggere i Bergen, kommunal avgift           0,-
Kremasjonsavgift, utenbys beboer, kommunal avgift     4 605,-
Lodding av sinkkiste ved flytransport     1 650,-
Melding av dokumenter til offentlige           0,-
Navnetrekors med navneplate, komplett natur/hvitt       850,-
Nedlegg i kiste, enkel     1 460,-
Nedlegg i kiste, egne klær, institusjon mm      3 175,-
Oppsats med sløyfe     2 900,-
Produksjonskostnad program fra        795,-
Sanghefter sort/hvitt, ferdig motiv, opp til 50    1 130,-
Sanghefter, sort/hvitt, ferdig motiv, opp til 200    2 100,-
Sanghefter, sort/hvitt, øvrig pr. 25       125,-
Sanghefter, farge/eget foto, opp til 50    2 475,-
Sanghefter, farge/eget foto, opp til 200    3 400,-
Sanghefter, farge/eget foto, øvrige pr. 25       275,-
Seremoni, assistanse liten    1 950,-
Seremoni, assistanse stor    5 850,-
Sløyfebånd med trykk       275,-
Sinkkiste, standard, ved flytransport   10 897,-
Solist, sang eller instrumental, fra     2 500,-
Tilrettelegging, minimum     1 100,-
Tilrettelegging, stor seremoni     4 300,-
Transport, dødsted til seremonisted     1 850,-
Transport, maksimum     7 550,-
Transport, refusjon, iht rettningslinjer fra NAV
Urne, standard inkl ved kremasjon           0,-
Urne, øvrig etter utvalg fra leverandør, pris ved forespørsel
Utstyr til seremonirom, vanlig           0,-
Utstyr, seremonirom, stor      2 575,-
Øvrig transport, min     2 075,-
Øvrig transport, maksimum     2 750,-