Prisliste 2019

 

Produkt Salgspris  
Balsamering, lett (Haukeland sykehus)   4 550,-
Balsamering, komplett (Haukeland sykehus)   6 000,-
Barnekiste 60 cm, hvit med utstyr   3 390,-
Barnekiste 70 cm, hvit med utstyr   3 750,-
Blomsterhjerte, medium   2 500,-
Billedredigering     350,-
Byråets avg.pl. honorar, liten seremoni   1 020,-
Byråets avg.pl. honorar, stor seremoni   1 210,-
Byråets avg. frie honorar, liten seremoni   2 750,-
Byråets avg. frie honorar, stor seremoni   5 850,-
Bårebil   1 950,-
Bårebukett      680,-
Båredekorasjon, liten   3 650,-
Båredekorasjon, vanlig    4 895,-
Båredekorasjon, stor   6 000,-
Dødsannonse Bergens Tidende, 75 mm   1 501,-
Dødsannonse Bergensavisen      125,-
Enkel rose        35,-
Fjerning av pacemaker (Haukeland sykehus)       400,-
Flylem til standard kiste ved flytransport    2 900,-
Flypose utvendig, godkjent ved forsendelse i Norden  12 300,-
Flytrekk, standard    2 900,-
Gravstein, ny eller navnetilføyelse. Egen faktura fra steinleverandør  

 

 

Kiste, enkel hvit heltre furu                                                                                   6 875,-
Kiste, standard klassisk hvit              7 950,-
Kiste, hvit med perlebord            10 650,-
Kiste, mahogny            11 850,-
Kiste, foliert eik              7 850,-
Kiste, kontinental utførelse                                                                 39 500,-
Kondolanseprotokoll                 500,-
Krans, liten med sløyfe               1 450,-
Krans, medium med sløyfe               1 850,-
Krans, stor med sløyfe               2 650,-
Kremasjonsavgift, innbyggere i Bergen                     0,-
Kremasjonsavgift, utenbys avgift til Gravplassmyndigheten i Bergen                 4 478,-
Lodding av sinkkiste ved flyfrakt               1 650,-
Melding av dokumenter til offentlige, inkludert i honorarer                                            
Navnetrekors med navneplate, komplett natur/hvitt                  840,- 
Nedlegg i kiste               1 460,-
Nedlegg i kiste               2 920,-
Oppsats                                                           2 900,-

 

 

Sanghefter sort/hvitt opp til 50                                        1 130,-
Sanghefter sort/hvitt øvrig opp tl 200    2 100,-
Sanghefter sort/hvitt øvrig pr. 25        125,-
Sanghefter farge/eget foto opp til 50     2 475,-
Sanghefter farge/eget foto øvrig opp til 200    3 400,-
Sanghefter farge/eget foto øvrig pr. 25       265,-
Seremoni, assistanse min    1 950,-
Seremoni, assistanse maks    5 850,-
Sløyfebånd med trykk       275,-
Sinkkiste, standard  10 897,-
Solist, instrumental eller sang  fra 2 500,-
Tilrettelegging, min   1 100,-
Tilrettelegging, stor seremoni   4 300,-
Transport, dødsted til seremonisted   1 810,-
Transport, maksimum   7 550,-
Urne, innbyggere i Bergen         0,-
Utstyr til seremonirom, vanlig         0,-
Utstyr til seremonirom, stor   2 575
Øvrige transport, min   2 075,-
Øvrige transport, maks   2 750,-