Prisoversikt for gravferd i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester jf §16

Gjeldende opplysninger innen Bergen kommune 2019

                   
           
Minimum Maksimum

1. Kiste inkludert svøp
kr. 5 900,- * enkel natur kr. 39 500,- *
2. Stell og nedlegg i kiste kr. 1 460,-

 

kr.  2 920,-

3. Transport, fra dødssted til seremonisted

kr. 1 810,- *

kr. 7 550,- *

4. Øvrig transport

kr. 2 075,- kr. 2 750,- 

5. Seremoni, assistanse

kr. 1 950,-

kr. 5 850,-

6. Utstyr til seremonirom

kr.   0,-  kr. 2 550,- 

7. Program 50 eksemplarer

kr. 1 130,- * ferdig trykk, sort/hvitt kr. 2 475,- * eget foto, farge

8. Kistedekorasjon

kr.  125,-  *  roser kr. 6 000,- *

 

9. Dødsannonse i Bergens Tidende, 75 mm

kr. 1 501,- * kr. 1 501,- *

10. Tilrettelegging

kr. 1 100,-  kr. 4 300,- 

11. Byråets avgiftpliktige honorar, andel adm. kostn.

kr. 1 020,- * kr. 1 210,- *

12. Byråets avgiftsfrie honorar

kr. 2 750,-  kr. 5 850,-

13. Melding av dokumenter til offentlige

inkludert i honorar

inkludert i honorar

Totalsum iht oppsett for gravferd

kr. 20 821,- kr. 82 456,-


* Oppgitte priser er inklusiv merverdiavgift.

Hertil kommer eventuelle utgifter til minnesamvær, solistinnslag, gravstein, inskripsjon og kommunale avgifter.

I forbindelse med samtale med pårørende vil vi utarbeide et konkret prisoverslag i lys av familiens ønsker.

Honorarene
Byråets honorarer omfatter konferanse på vårt kontor eller i hjemmet i arbeidstid, ettermiddag og kveldstid, hverdag eller helligdag.
Det inkluderer også søknad ved offentlig stønad, informasjon om dødsattest, behandling i tingrett/arv mm.
Omkostninger er belagt med moms eller fritatt ifølge forskriften.

Gravferdsstønad
Stønad ved gravferd og båretransport gis etter egne kriterier. Se informasjonssiden.
Stønad ved gravferd. Behovsprøvd gravferdsstønad søknad sendes til NAV. Det kan gis opptil kr. 23 990,-  til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Bjørgvin Begravelsesbyrå er behjelpelig med utfylling av skjema og foretar etter fullmakt fra pårørende innhenting av nødvendig dokumentasjon

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport
minus egenandel kr. 2 399,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.