Prisoversikt for gravferd i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester § 16

Gjeldende opplysninger innen Bergen kommune pr. 01.01.2018

                           
           
Minimum Maksimum

1. Kiste inkludert svøp
5 800 * 38 000 *
2. Stell og nedlegg i kiste 950

2 300


3. Transport, fra dødssted til seremonisted


1150 *

12 120 *

4. Øvrig transport

0,00 0,00


5. Seremoni, assistanse


2 350

7 050

6. Utstyr til seremonirom

0,00 0,00

7. Program 50 eksemplarer

1 420 * 2 875 *

8. Kistedekorasjon

100 * 4 800 *

9. Dødsannonse i Bergens Tidende, 75 mm

1 501 * 1 501 *

10. Tilrettelegging

2 800 3 300

11. Byråets avgiftpliktige honorar

1 020 * 1 210 *

12. Byråets avgiftsfrie honorar

3 250 5 850


13. Melding av papirer til offentlige kontorer


0,00

0,00

Sum

20 341 79 006

* poster som er merverdiavgifts belagt

Oppgitte priser er inklusiv merverdiavgift

 

I forbindelse med samtale med pårørende vil vi utarbeide et konkret prisoverslag i lys av familiens ønsker.