Prisoversikt for gravferd i henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester  Lovdata § 16 

Gjeldende opplysninger innen Bergen kommune pr. 01.01.2019

                   
           
Minimum Maksimum

1. Kiste inkludert svøp
kr. 5 900,- * ubehandlet furu kr. 39 500,- *
2. Stell og nedlegg i kiste kr. 1 550,-

 

kr.  2 950,-

3. Transport, fra dødssted til seremonisted

kr. 2 150,- *

kr. 7 550,- *

4. Øvrig transport

kr. 2 750,- kr. 2 750,- 

5. Seremoni, assistanse

kr. 2 350,-

kr. 7 350,-

6. Utstyr til seremonirom

kr.   590,-  kr. 2 550,- 

7. Program 50 eksemplarer

kr. 1 620,- * ferdig trykk, sort/hvitt kr. 2 475,- * eget foto, farge

8. Kistedekorasjon

kr.  50,-  *  rose kr. 8 800,- *

 

9. Dødsannonse i Bergens Tidende, 75 mm

kr. 1 501,- * kr. 1 501,- *

10. Tilrettelegging

kr. 2 800,-  kr. 4 300,- 

11. Byråets avgiftpliktige honorar, andel adm. kostn.

kr. 1 020,- * kr. 1 210,- *

12. Byråets avgiftsfrie honorar

kr. 3 750,-  kr. 5 850,-

13. Melding av papirer til offentlige kontorer

inkludert

inkludert

Sum

kr. 26 031,- kr. 86 786,-

 

Oppgitte priser er inklusiv merverdiavgift *

 

I forbindelse med samtale med pårørende vil vi utarbeide et konkret prisoverslag i lys av familiens ønsker.