Huskeliste

I forbindelse med en seremoni er det mange ting som skal ordnes.
Vi i Bjørgvin Begravelsesbyrå bistår deg gjerne med det du ønsker.
For øvrig har vi gjort i stand en oversiktsliste for at seremonien skal bli så fin og personlig som mulig, og du kan tenke gjennom dette i fred og ro.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Pårørende   Byrået

 • Informere familie, pårørende og venner
    x                      
 • Ta kontakt med begravelsesbyrået
x
 • Hvem skal stå ansvarlig for gravferden
x
 • Avtale med sykehjem / institusjon / sykehus
x
 • Avtale med prest eller annen seremonileder  (vanligvis etter samtale med byrået)
x x
 • Valg av seremoni / sted, kirke eller kapell. Byrået ordner nødvendiog bestilling
x
 • Dødsannonse til ønsket avis, utformes i samråd med byrået                         
        x                 x      
 • Sanghefte / program ordnes i samråd med byrået
x  x
 • Valg av seremoni, begravelse eller bisettelse (kremasjon)  Dette avklares med byrået
x
 • Minnetale til seremonien, utformes sammen med prest eller gravferdstaler 
x
 • Blomster til seremonien, byrået kan bistå med det som ønskes
x
 • Gravsted og formidling av gravstein
x
 • Svøp / syning med eller uten prest tilstede, etter avtale med byrået som tilrettelegger og bestiller tid.
x
 • Minnestund etter seremonien, byrået er behjelpelig og tilrettelegge
       x                         x                
 • Blomster til seremonien, byrået kan besørge det som er ønsket
 x 

x  

 • Gravsted og formidling av gravstein

x

 • Svøp / syning av avdøde, med eller uten prest tilstede.
  Etter avtale med byrået som tilrettelegger og bestiller tid

x

 • Minnestund etter seremonien, byrået er behjeleplig og tilrettelegger

x

 • Byrået melder fra til tingrett og andre vedrørende registrering av dødsfall

x

 • Byrået er behjelpelig med søknad gravferdsstønad NAV hvis dette er aktuelt,                                                                iht rettningslinjer som foreligger fra NAV

x

 • Private forsikringer, avtaler, abonnement, telefon, fagforbund
x

Forslag tekst til sløyfebånd

 • I takknemlighet

 • Hvil i fred

 • Takk for gode minner

 • En siste hilsen

 • Fred over minnet

 • Høyt elsket, dypt savnet

 • Minnes i kjærlighet

 • Takk for all din kjærlighet og omsorg

 • Takk for all godhet

 • Takk for alle fine opplevelser sammen

 • Takk for godt vennskap

 • Elsket og savnet

 • Vi var så glad i deg, og savner deg

 • Takk for den du var for oss

 • Du vil alltid være i våre hjerter

 • Et kjærlig farvel

 • Takk for godt samarbeid

 • Innerst i hjertet, der har vi deg gjemt

 • Kjært er ditt minne

 • Minnene lever

 • På gjensyn

 • Vi unner deg hvile, men saner deg sårt

 • Vi møtes igjen

 • Takk for varme og smil du gav oss

 • Du glemmes ei