Bjørgvin Begravelsesbyrå

55 20 23 00

Vi hjelper deg.
Veiledning og trygghet i en vanskelig tid.
Vi ivaretar alt det praktiske og
tilrettelegger for en verdig avskjed.
Ring oss for en uforpliktende samtale.
Alltid tilgjengelig.


Begravelse eller bisettelse med eller uten seremoni.
Vi gir fast pris tilpasset den enkeltes situasjon.

Oppgitt pris inkluderer alt nødvendig for gjennomføring av oppdraget.Det handler om å vise omsorg for hverandre.

Å delta i en gravferd er en måte vise vår medfølelse.
Det handler om å bry seg og det å minnes den som har gått bort.
Vi er alle nå inne i en krevende tid, dette er også noe som påvirker
hvordan vi skal opptre når vi møte hverandre.

Det er en naturlig del av det å bry seg å gi hverandre en klem, gi hverandre et
varmt håndtrykk og med det viser hverandres sorg.

Folkehelseinstituttet har kommet med klare anbefalinger for hvordan vi best skal møte 
den utfordrende situasjonen vi alle står ovenfor.
Vi videreformidler derfor Folkehelseinstituttets anbefalinger:

- Ikke ta hverandre i hånden
- Ikke gi hverandre en klem
Et alternativ kan være å legge hånden på hjertet og bukke.

Håndhilsing og klemming er dessverre en effektiv måte å spre smitten fra viruset videre.
Vi håper du forstår at det er spesielle tider, og at du vil gjøre det som du kan.Vi oppfordrer våre kunder å møte oss på vårt kontor.
Vi ivaretar alle nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko slik at
vi kan gjennomføre et møte trygt for alle.
Derfor ber vi også om at det ikke deltar flere enn nødvendig i avtalt møte hos oss.
Ring oss for avtale og informasjon. Vi finner en løsning for alle situasjoner.


For selve gjennomføringen av seremonien er følgende bestemt av våre myndigheter:

- Begravelser og bisettelser kan gjennomføres i kapell og kirker
med nærmeste pårørende tilstede.
- Antall som kan delta i seremonilokalet er satt til maksimalt 50 personer.
I små lokaler kan dette antallet være lavere.
Unntak må søkes om og godkjennes av kommunelegen.


Kontakt vårt byrå for nærmere informasjon og veiledning.
Vi er tilgjengelige og bistår Dere på en trygg og verdig måte.


Med vennlig hilsen
fra oss i Bjørgvin Begravelsesbyrå

La oss snakke sammen om oppstått situasjon.

Vi tilrettelegger for alle typer av seremonier og ønsker.

Vi vil bidra til en verdig avskjed og et verdifullt minne.Tilbakemeldinger fra pårørende: